0141-4012722, 9887777116
 •    info@winningteam.in
Winning Team Gold DirectorWinning Team Gold Director

Winning Team Gold Director 2018

August 2018

 • Ajit Yadav & Sunita Devi
 • Amit Kadu
 • Bhushan Kalai
 • Dr Sajij Shaikh
 • Jaswant & Manisha Miholia
 • Jaswinder Kaur
 • K L Mali
 • Manoj & Surekha Mukane
 • Pradeep Sen & Juhi Sharma
 • Pradip & Paresh Barad
 • Pramod Kumar & Naina Devi
 • Pratheepa & Bosco
 • Ritesh Kumar & Sheetal Naagar
 • Shaik Khaja Pasha
 • Varsha Jayant Garule
July 2018

 • Dolly & Ronak Patel
 • Dulal Debbarma
 • Kalpna & Kameshwar Rao
 • Krishna & Vivek Singh
 • Mahendra & Brijal
 • Mrs & Mr Vijay Singh
 • Prashant Kakare
 • Ranjeet Rana
 • Ranjeet Rana
 • Romi Malik
 • Sanjay & Manju Singh
 • Saroj Devi
 • Sharvan Kumar Patil
 • Shital Patel
 • Shivarambhai Patel
 • Shivkumar Yadav
 • Sidhartpal Singh & Mamta Singh
 • Subhash & Swati Gupta
 • Vijay & Divya Jain
June 2018

 • Aatmanand Gupta
 • Anil Kumar
 • Ashish & Krishna Srivasatv
 • Gurucharna Singh & Rajdeep Kaur
 • Kumar Sanjit & Sunita Sinha
 • Noorudin Khan & Tafahima Akthar
 • Pooja Maru
 • Sanjay Kumar
 • Shital & Dr Kirti
 • Sunita & Dr Ashwani