0141-4012722, 9887777116
 •    info@winningteam.in
Winning Team Star DirectorWinning Team Star Director

Winning Team Star Director 2018

December 2018

 • Dr Amit & Savita Verma
 • Rahul Daksh
 • Suresh & Kavita Chauhan
 • Yogita Fulchand Nikalje
November 2018

 • Antima & Kamal Anjana
 • Ashish & Reeta Taneja
 • D.P. Rai
 • Deba Moni Kaipeng & Anita Debbarn
 • Digvijay & Kirti Singh
 • Gurudayal & Sohanpreet Kaur
 • Jitendra & Rekha Yadav
 • Kavita & Amrut Holkundi
 • Krishna & Vivek Singh
 • Mahaveer & Manoj
 • Rajendra & Rekha Singh
 • Rashmi & Maya Shankar
 • Sajan P
 • T. Shrinivash & T. Swapna
October 2018

 • Abdul Momin
 • Adv S K & Kanta Sharma
 • Ashok Sharma
 • Bhagat Singh
 • Dilip & Mamta Dwivedi
 • Kiran Masurkar
 • Lalit Kishor & Geeta Varaniya
 • Laxmi Raghunath Havanur
 • Priti Kaur & Gaganjot Singh
 • Vikramsinh Chauhan
 • Vishnu & Surya Prajapti