0141-4012722, 9887777116
 •    info@winningteam.in
Winning Team Star DirectorWinning Team Star Director

Winning Team Star Director 2018-2019

March 2019

 • Chanderkantbhai & Laxmiben Patel
 • Darbwant Kaur & Sukhraj Singh
 • Devendra & Manisha Jangid
 • Hasina Rafiq Shaikh
 • Kuldeep Tiwari
 • Lovepreet Singh
 • Manish Kumar
 • Mehul Muliya
 • Mr Naresh & Geeta Sharma
 • Nasiruddin
 • Poonam & Manoj Jain
 • Pradip & Paresha Barad
 • Pravinbhai & Kunvariben Chaudhary
 • Premlata & Mukesh Singh
 • Rahul & Shradha Patel
 • Ramesh & Veena Chaudhary
 • Sarita Ajay Raikar
 • Shailsh Kumar Bharti
 • Sunita & Ramchander Pencia
 • Veena & O P Singh
 • Vikram & Rupali Kothari
February 2019

 • Chandrika & Haribhai Parmar
 • Manoj Kumar & Sunita Solanki
 • Rashi Brajesh Nema
 • Snehalata & Veerbhadrappa Arikeri
 • Sunita & Sharvankumar Patil
December 2018

 • Dr Amit & Savita Verma
 • Rahul Daksh
 • Suresh & Kavita Chauhan
 • Yogita Fulchand Nikalje