0141-4012722, 9887777116
 •    info@winningteam.in
Winning Team Star DirectorWinning Team Star Director

Winning Team Star Director 2018

June 2018

 • Anil Bhist
 • Avnee & Amol Vaidya
 • Bhargavi Parmar
 • Jahangir Akbar
 • Jitendra & Seema Saroj
 • Parul Italiya
 • Rajendra & Manjusha Jitkar
 • Ranjan & Shailsh Solanki
 • Siddharthsinh & Yogendra Puwar
 • Sunita & Premparkash Kalra
May 2018

 • Anil & Bimla Gupta
 • Baljit Singh
 • Basavaraj S Itagi
 • Gyanendra & Radha Singh
 • Ridima & Bijender Bisht
 • Rubina & Salim Patel
April 2018

 • Banna Gouda
 • Daud Aglodia
 • Hasmukh Parmar
 • Kusum & Himanshu Bajaj
 • Munna Kumar & Rupam Pandey
 • Rajesh & Avantika Thakkar
 • Ruchi & G P Singh
 • Urmila & Pradeep Deora
 • Zachariah Mathew & Sheela