0141-4012722, 9887777116
 •    info@winningteam.in
Winning Team Star DirectorWinning Team Star Director

Winning Team Star Director 2017

November 2017

 • Amaratbhai Fosi
 • Anant Takle
 • Charan Singh & Bhargvi Tara
 • Dashrathji A Thakor
 • Harsha & Kalpesh Patel
 • Jawahar & Sunita Mishra
 • Mr. Natraj A
 • Ranjan & Madhusmita Sahoo
 • Renu & Romesh Verma
 • Shishir & Meena Pandey
 • Trilok & Seema Patidar
October 2017

 • Hemant Bakale
 • N G & Kamla Yadav
 • Prasant Kumar Boruah
September 2017

 • Ajay & Sudha Sharma
 • Amit Bhardwaj
 • Bijoy Chouhan
 • Gulvinder & Renu Gola
 • Gurtej Singh & Karamjeet Kaur
 • Mr & Mrs Ragunath Havnur
 • Nalin & Heena Patel
 • Purshotam Lahoti
 • Radheshyam Singh
 • Radhesyam Singh
 • Rajendra & Shashi Kala
 • Resham Singh
 • Sejal & Mukesh Chawda
 • Sujay & Sirin Shah
 • Vijay & Surekha Thakkar