0141-4012722, 9887777116
 •    info@winningteam.in
Winning Team Star DirectorWinning Team Star Director

Winning Team Star Director 2017 - 2018

Janurary 2018

 • Abhishek Sharma
 • Ashwini & Ajit Deshpande
 • Dipak & Dharti Patel
 • Lata Sharma
 • Reeta & Akshay Juneja
 • Shailash & Romi Jain
 • Vipul & Meena Raval
 • Viram Prajapati
December 2017

 • Abdhesh & Kavita Nirala
 • Ashok & Mridula Gupta
 • Gautam Sharma & Ranju Devi
 • Payalben & Lalit Pagi
 • Poonam & Kaushik Rathod
 • Purshottam & Krishna Lahoti
 • Ramendra Tripura
 • Vikram & Poonam Rathor
November 2017

 • Amaratbhai Fosi
 • Anant Takle
 • Charan Singh & Bhargvi Tara
 • Dashrathji A Thakor
 • Harsha & Kalpesh Patel
 • Jawahar & Sunita Mishra
 • Mr. Natraj A
 • Ranjan & Madhusmita Sahoo
 • Renu & Romesh Verma
 • Shishir & Meena Pandey
 • Trilok & Seema Patidar