+91-7414007444
 •    info@winningteam.in
Winning Team Bronze DirectorWinning Team Bronze Director

Winning Team Bronze Director

Dec 2022

 • Abdhesh Thakur
 • Aman Mandal
 • Amit Chaudhary
 • Ashabati Rajdhami
 • Dharmishta Barad
 • Jayashree J Madiwal
 • Kamal Narayan Chaudhary
 • Manju & Rajeev Barman
 • Pushpa Rani
 • Radhika Sori & Mahendra Nayak
 • Sonamati & Rajaram Choudhary
 • Sunil Sardar
 • Suryakant Sangolgi
Nov 2022

 • Asmita & Babaso Patil
 • Divya & Darpan Patel
 • Dr. Yata Praveen Kumar
 • Hemnarayan Rajdhami
 • Hitesh Bhai Vanaliya
 • Narayan Lobhe
 • Ramkumari & Suresh Pariyar
 • Ranjit Shah
 • Rupali & Gopal Karvande
 • Sanjana Rishidev
 • Sarswati Rajdhami
 • Silpi Sangma
 • Uanita S Grwhare
 • Vanita & Gurudev
 • Vimal Thakor
October 2022

 • Ashok Koul
 • Bharatbhai Balasara
 • Bhupatbhai & Varshaben Gajera
 • Jaya & S S Bhati
 • Jingonda & Surekha Alman
 • Rev. Issac Kwame Sabah (Ghana)
 • Sudheer Avanthi
 • Yogeshwar Singh