+91-7414007444
Winning Team Gold DirectorWinning Team Gold Director

Winning Team Gold Director 2020

July 2020

 • Anjani & kanchan
 • Hanif & Naseem Junani
 • Jyotsna & Harivadan Sharma
 • Kalu Bhadur Challey
 • M Hasan & N Masood
 • Manorama & Pravat Mishra
 • Praful & Praatiksha Kumbhar
 • Prakash & Reeta Pateliya
 • Rasik & Sumita Ramoliya
 • Sabrun Nisha & Md. Yusuf
 • Shivdayal Kushwaha
 • Sureshbhai Solanki


June 2020

 • Dr Monideep & antarika Boruah
 • Manorama & Mr. Pravat Mishra
 • Paran & Jena Sharma
 • Ranju & Riya Chakraborty
 • Sakil Ansari
 • Suruchi & Rajesh Dogra


May 2020

 • Abhas Sharma
 • Anshu & N.K. Singh
 • Dilip & Ragini Patel
 • Dr. Sunil & Dr. Geeta Sharma
 • MD Fakeer Sangareddy
 • Parmod & Mrs. Kamakhya Upadhyay
 • Rameshbhai & Kailashben Patel
 • Suruchi & Rajesh Dogra
 • Vijay Verma Ji From Chandigarh