+91-7414007444
 •    info@winningteam.in
Winning Team Star DirectorWinning Team Star Director

Winning Team Star Director 2020

August 2020

 • Anita & Surendra Sahu
 • Avinash Rai & Sweta Rai
 • Durgesh Raj
 • Ganesh Kumar
 • Girdhari Lal & Darshna Devi
 • Krishna & Shakuntala Gupta
 • Masood Hasan & Nabeela Masood
 • Niraj Kumar Pandey
 • Pramod Upadhyay & kamakhya Upadhyay
 • Prem Bisht & Meera Bisht
 • Ram Singh & Savita devi
 • Ramkali & Vinod Dhruw
 • Ranju & Riya Chakraborty
 • Sangita & Virendra Vaishnav
 • Satishchandra M Maitri
 • Shiv & Bharti Prajapti
 • Subhradeep Kar & Sumana Kar Purkayastha
 • Umesh Yadav & Asha Ji
 • Vidya Nand Rai & Manju Rai
 • Vipulbhai & Sheetal Shah


July 2020

 • Dattatrya & Nital Patil
 • Dr. Upendra & Dr. Jyoti Arora


June 2020

 • Amar Sahani