+91-7414007444
 •    info@winningteam.in
Winning Team Silver DirectorWinning Team Silver Director

January

 • Chintamani & Namrata
 • Gattu Ramaswamy & Bhagyalaxmi
 • Jaykishan Dewasi
 • Kavita Ashish Dhoot
 • Lubharam Choudhary
 • Mahipal & Pratibha Singh
 • Meenaben & Maheshbhai Prajapati
 • Sunita & Devdatta Gaikwad
 • Syed Adil & Ayesha Begum
 • Vala Ram Choudhary


December

 • Alka & Bhagwan Ware
 • Amit Bastwar
 • Dr. Jyantibhai & Madhuben Jivani
 • Mangalaben Sampat
 • MD Salim Shaikhs
 • Naveen & Sravani
 • Pallavi & Prathamesh
 • Pratibha Yashwant Kulkarni
 • Priyanka Paradip Dindorkar
 • Raju Bediya
 • Sameeksha Devulapally
 • Sanjay Kherde
 • Savita & Sarvan Salam
 • Vishal Gorad


November

 • P Mercy
 • Ram Prakash & Nirmla
 • RK & Sunita